Sunday, February 18, 2007

AP ett slag mot korrupsjonen

Stortingspresident Thorbjørn Jagland har foreslått en innstramming av systemet for registrering av stortingsrepresentanters økonomiske forhold. Forslaget kommer i etterkant av debatten om visepresident og tidligere Frp-leder Carl I. Hagens økonomiske forhold til ukebladet Se og Hør. Hagen har mottatt en pengesum, anslagsvis 100000 kroner, for å vise frem huset sitt i ukebladet. Han har også stemt for at Se og Hør skal få momsfritak, noe som ville gitt ukebladet store økonomiske fordeler dersom det hadde blitt vedtatt.

VG Nett følger:


Dagens register for stortingsrepresentanter og statsråder er frivillig. Når representantene først har registrert seg, må de melde inn alle sine økonomiske forhold. Hvordan dette skal skje, er imidlertid vagt angitt, utover at gaver og honorarer på mer enn 2000 kroner skal registreres.
- Det kan ikke leses ut av dagens register at Hagen har mottatt en stor pengesum fra Se og Hør, og at denne pengesummer ikke er betaling for noe han har skrevet eller på annen måte arbeidet for.

Jagland vil gjøre registrering obligatorisk for politikerne. Og han vil ha en mer presis angivelse av hva slags ytelser det dreier seg om, dette er meget bra.

Forslagene fra Jagland er gode. Det er bra at Stortinget har en president som tar dette spørsmålet på alvor, som ser viktigheten av å slå ned på problemene slik at det ikke skapes grobunn for korrupsjon. Norske politikere er ikke til salgs. Slik vil vi også ha det i fremtiden. Et velfungerende og effektivt register over stortingsrepresentantenes økonomiske interesser, er et godt forsvar mot usunne økonomiske bindinger mellom politikere og andre samfunnsaktører.

Stortinget bør også vurdere å opprette en egen etikk-komité, satt sammen av representanter fra alle partiene. En slik komité kan granske mulige etiske overtramp fra stortingsrepresentanter. Dersom det skulle dukke opp tvilsomme transaksjoner mellom folkevalgte og samfunnsaktører, kan det være nyttig å ha klarlagt på forhånd hvordan slike saker skal håndteres. Selvsagt håper vi at en slik komité ikke vil få noen saker, men man vet aldri så lenge FRP er på tinget.

Friday, February 9, 2007

Kom igjen folkens ta ett tak for miljøet nå

I et kjedebrev som går landet rundt, oppfordres alle som ikke bruker telefonkatalogen til å reservere seg mot den. Dette kan du gjøre med denne lenken .I dag passerte antall reservasjoner 5000, opplyser Eniro som trykker telefonkatalogen. 3000 av reservasjonene har kommet den siste uken.

- Vi vil ha slutt på at boss produseres for at noen skal tjene penger på det. Telefonkatalogen blir ikke lenger brukt, og nå håper vi politikerne vil ta konsekvensen av dette, sier Sverre Andreas Stakkestad i Naturvernforbundet til Aftenposten.no.

Før Stakkestad sendte ut kjedebrevet, inngikk han et veddemål med Eniro. Stakkestad har satset en kasse økologisk vin på at over 10 000 personer vil ha avbestilt katalogen innen fredag. Gurli Høeg, informasjonssjef i Eniro, tror ikke Naturvernforbundet vil vinne veddemålet. - Etter at Naturvernforbundet gikk ut i media for en uke siden, har vi fått 3000 avbestillinger. Vi tror ikke kjedebrevet vil få så stor effekt, sier Eniros informasjonssjef Gurli Høeg Ulverud.- Våre undersøkelser viser at bruken av katalogen er stabilt høy. Å erstatte katalogen med internett, er et fenomen blant unge mennesker, sier Ulverud.

Dersom Ulverud tar feil, kan Eniro tape mye penger. Offlinedelen til Eniro, altså de trykte mediene, omsatte nemlig for nærmere 976 millioner de tre første kvartalene i 2006. Offlinedelen omfatter Telefonkatalogen, Gule Sider, Proff, Ditt Distrikt og litt forlagsvirksomhet.
Syv millioner kilo papir

Telefonkatalogene, som sendes til hver eneste husstand i Norge, lager årlig et avfallsberg på minst syv millioner kilo papir. I tillegg kommer forurensende frakt av katalogene fra trykkeriet i Tyskland til Norges kriker og kroker. Undersøkelser gjort av Naturvernforbundet i Bergen, viser at 65 prosent av alle spurte under 45 år bruker internett for å finne et telefonnummer. 94 prosent av dem under 30 bruker aldri katalogen, viser undersøkelsen. Eniro presiserer i et leserinnlegg til Aftenposten at det fortsatt er flere som bruker papirutgaven av Telefonkatalogen enn nettversjonen. Hver uke bruker i overkant av én million nordmenn den trykte utgaven av Telefonkatalogen, mens Gule Siders trykte utgave har en halv million brukere.

Vil endre loven

Med oppropet håper Natruvernforbundet å oppnå at Samferdselsdepartementet endrer loven, slik at hver enkelt husstand må bestille katalogen istedenfor å reservere seg mot den. I dag har departementet, med utgangspunkt i et EU-direktiv, pålagt Telenor å utgi telefonkatalogen i papirutgave. Det er Eniro som trykker katalogen, og her er deres svar på naturvernforbundets kritikk.