Sunday, February 18, 2007

AP ett slag mot korrupsjonen

Stortingspresident Thorbjørn Jagland har foreslått en innstramming av systemet for registrering av stortingsrepresentanters økonomiske forhold. Forslaget kommer i etterkant av debatten om visepresident og tidligere Frp-leder Carl I. Hagens økonomiske forhold til ukebladet Se og Hør. Hagen har mottatt en pengesum, anslagsvis 100000 kroner, for å vise frem huset sitt i ukebladet. Han har også stemt for at Se og Hør skal få momsfritak, noe som ville gitt ukebladet store økonomiske fordeler dersom det hadde blitt vedtatt.

VG Nett følger:


Dagens register for stortingsrepresentanter og statsråder er frivillig. Når representantene først har registrert seg, må de melde inn alle sine økonomiske forhold. Hvordan dette skal skje, er imidlertid vagt angitt, utover at gaver og honorarer på mer enn 2000 kroner skal registreres.
- Det kan ikke leses ut av dagens register at Hagen har mottatt en stor pengesum fra Se og Hør, og at denne pengesummer ikke er betaling for noe han har skrevet eller på annen måte arbeidet for.

Jagland vil gjøre registrering obligatorisk for politikerne. Og han vil ha en mer presis angivelse av hva slags ytelser det dreier seg om, dette er meget bra.

Forslagene fra Jagland er gode. Det er bra at Stortinget har en president som tar dette spørsmålet på alvor, som ser viktigheten av å slå ned på problemene slik at det ikke skapes grobunn for korrupsjon. Norske politikere er ikke til salgs. Slik vil vi også ha det i fremtiden. Et velfungerende og effektivt register over stortingsrepresentantenes økonomiske interesser, er et godt forsvar mot usunne økonomiske bindinger mellom politikere og andre samfunnsaktører.

Stortinget bør også vurdere å opprette en egen etikk-komité, satt sammen av representanter fra alle partiene. En slik komité kan granske mulige etiske overtramp fra stortingsrepresentanter. Dersom det skulle dukke opp tvilsomme transaksjoner mellom folkevalgte og samfunnsaktører, kan det være nyttig å ha klarlagt på forhånd hvordan slike saker skal håndteres. Selvsagt håper vi at en slik komité ikke vil få noen saker, men man vet aldri så lenge FRP er på tinget.

1 comment:

Bjart said...

nice, go Thorbjørn ;D