Thursday, January 25, 2007

Avslørende rapport etter Snorre-brann

Petro.no avdekket torsdag at Statoil fortsatte å produsere olje og gass i halvannen time mens brannen herjet på plattformen og personellet hadde evakuert til livbåtene.

Statoli må legge seg flate og innrømmer:

"Skroget i taket over brannen har fått varige deformasjoner, som tyder på at temperaturen har vært over 600 grader C", skriver Statoil i en granskingsrapport til Petroleumstilsynet som kammerat Austvik har fått tak i deler av.

Vanskelig brannslukking
Brannen skjedde i skroget på Snorre A-plattformen, og på et område som ikke hadde automatisk slukkesystem. Derfor måtte røykdykkere inn og manuelt slukke brannen med skum og vann.

Personell i livbåtene
Annet personell hadde mønstret i livbåtene. Heller ikke det gikk udramatisk for seg, da en av livbåtene måtte evakueres fordi røyk fra brannen sivet inn, står det å lese i Statoil-rapporten.

Omfattende skader
Brannen skjedde i en oljetørke og det var en lekkasje på rundt 100 liter olje som ga føde til brannen, går det frem av Statoils granskingsrapport.

Brannen gjorde omfattende skader. Ikke bare ble selve oljetørken utbrent. "Kabler og kabelgate over brannsted er ødelagt eller skadet, og bærekonstruksjonen er påvirket med sterk varme og utbuling", skriver Statoil i rapporten.

Raporterte flere ganger, inget resultat.
Statoil innrømmer i sin egen rapport at det ikke er første gangen det har vært lignende hendelser med dette utstyret. "Feil og problemer med tørkene er gjentatte ganger rapportert. Enkelte mener de har hatt problemer med å bli hørt, og kun ”møtt veggen”, skriver Statoil.

Situasjonen ble heller ikke bedre av at det er avdekket av brukerhåndbøker inneholdt feil informasjon og informasjonsplakater på steddet ga motstridende informasjon.

dette er vel enda en argumentasjon mot å ikke slå sammen statoil/hydro, da det vil føre til samme slette holdninga i hydro også.

Kamerat Austvik holder deg oppdatert på det som skjer i sitt liv

No comments: